Contact
Netwerk
Herberg
School
Tempel
Home

Sophiaanse Gnostiek

In de antieke tijd ging men uit van een manvrouwelijk godsbeeld. Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Haar naam is Sophia. In de joodse en christelijke apocrieven die bij Qumran en Nag Hammadi zijn opgegraven is Sophia als vrouw van de allerhoogste God aanwezig. God de Moeder met haar kosmische kennis wordt in de tijd weggemaakt, raakt zoek en verdwijnt uit beeld. Maar ze werkt door in ons onbewuste en we kunnen haar vinden in mythen, symbolen, heilige teksten en de ervaringen van mystici die met Sophia contact hebben gehad. In deze serie over Sophiaanse Gnostiek verkennen we in drie sessies nieuwe invalshoeken.

Plaats en tijd Lutherse kerk, Noordeinde 4, Delft - 13.30 - 16.00 (Door het hek lopen en aanbellen aan de zijkant)
Datum Woensdagmiddagen van 13.30 – 16.00. Zie Agenda Stadsklooster.

* 28 augustus 2019: Gnostiek, een nieuw licht op de oude traditie van het innerlijk weten

* 25 september 2019: Maria Magdalena, de heilige bruid

* 16 oktober 2019: Gnostische genezing

Kosten € 7,50 per keer ; deelnemers kunnen de sessies afzonderlijk volgen.

Informatie en opgave: Anja Schaafsma, tel. 06- 24125671 of schaafanja@gmail.com

Vanuit Stadsklooster Delft aangeboden. Zie ook Agenda Stadsklooster Delft.


Sessie 1: Gnostiek, een nieuw licht op de oude traditie van het innerlijk weten ( Stephan A. Hoeller)

Het Griekse woord Gnosis betekent kennis, de ware kennis van het hart. De gnostische wereldbeschouwing ontwikkelde zich 2000 jaar geleden naast de Joods-Christelijke traditie 2000. Terwijl bij het orthodoxe Christendom de nadruk lag op het geloof ligt bij de Gnostiek de focus op het bereiken van een staat van bewustzijn, op een directe levende ervaring met de goddelijke wereld. Die visie op zich werd al snel ketters verklaard. In deze sessie wordt ingegaan op de Gnostiek als de oorspronkelijke mystieke traditie van het westen.

Sessie 2: Het geheime evangelie van Maria Magdalena ( Tau Malachi )

'Een jonge vrouw zei tot Maria, ‘’ Wanneer wordt de wereld getransformeerd ? ‘’. Maria zei, ‘’ Het wordt niet getransformeerd, want het is al heilig voor de Moeder. Als jij wordt getransformeerd zal de wereld worden getransformeerd. Want jij bent de wereld en de wereld ben jij. Word als de moeder en je zult de Grote Transformatie zien, en toch is er niets veranderd’’.

De wereld van vandaag heeft een goddelijke feminine invloed en kracht van vrouwelijkheid nodig. Dit boek is een van de vele stemmen die verkondigen van de Moeder geest en van de gelijkheid van man en vrouw in spirituele traditie en ontwikkeling. De Gnostische geschriften werpen een ander licht op Maria Magdalena,
haar relatie met Jezus en haar rol tussen de discipelen. In veel scholen binnen het Gnostisch Christendom speelt Maria Magdalena een essentiële rol in de openbaring van de evangeliën. In deze sessie bestuderen we het leven van Maria Magdalena volgens de Gnostische traditie en maken we kennis met het Sophiaanse evangelie van Maria Magdalena middels haar 250 wijsheidsuitspraken.

Sessie 3: Spirituele genezing, een pad naar verlichting

De Sophiaanse Gnostische stroming kent een eeuwenoude traditie van genezing van lichaam, ziel en geest, die werd overgedragen middels krachtige Gnostische genezingspraktijken. De gehanteerde technieken omvatten onder andere mystiek gebed, meditatie en heilige ceremonieën en worden in deze tijd in de openbaarheid gebracht. De praktijken zijn ernaast altijd gericht op bewustwording en kunnen leiden tot directe spirituele en mystieke ervaringen. De invloed van de Kabbala is in deze traditie duidelijk aanwezig, waarbij Jeshua, Jezus, Maria Magdalena en de aartsengel Raphael een cruciale rol spelen in de ceremonieën. Ook hecht men veel waarde aan het uitspreken van heilige namen die een spirituele energie generen. In de sessie zullen we kennis maken met een aantal technieken en leren we over de betekenis van het Kabbalistisch kruis en hoe we die vormgeven. De basis voor de sessie komt uit het boek ‘’ Gnostic healing, revealing the hidden power of god, Tau Malachi & Siobhan Houston, Llewellyn Worldwide ‘’ .

Inspiratie Introductie Meditaties Activiteiten Agenda Wie zijn wij
Tempel

Hoe kan ik meditatie en contemplatie inweven in mijn dagelijkse leven in Delft.

info
School

Een flexibele geest staat open voor het oude en het nieuwe. Waar in Delft kan ik mijn geest spiritueel slijpen.

Info
Herberg

Begin eenvoudig met samen genieten en ontmoet zo de ander in Delft.

Info
Contact
Privacy en voorwaarden
Let's connect